Effectieve asbestsanering

Milieutechniek Rotterdam verwijderd asbest veilig, snel, kostenbewust en effectief.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk product, een delfstof bestaande uit verschillende mineralen die uit de grond wordt opgegraven. Asbest heeft specifieke eigenschappen zoals hittebestendig, isolerend, slijtvast en brandwerend. Tel daarbij op dat het goedkoop is en dé ideale oplossing voor de bouwsector is gevonden. Het is dus niet verwonderlijk dat asbest wereldwijd op grote schaal is toegepast. Inmiddels is algemeen bekend dat asbest geen onschuldige grondstof is. Sterker nog, het is een gevaarlijke stof die ernstige ziektes kan veroorzaken. De laatste toepassingen van asbest zijn dan ook sinds 1993 bij wet verboden. Daarnaast is streng beleid op het verwijderen van reeds toegepaste asbest, zo is het voornemen alle asbesthoudende daken voor 2024 op verantwoorde wijze te saneren.

Verantwoord saneren van asbest.

Het verwijderen van asbest is omwille van de serieuze gezondheidsrisico’s gebonden aan strenge wetgeving. Een veilige en efficiënte sanering kan alleen worden uitgevoerd door een opgeleide en gecertificeerde specialist, die in het bezit is van een SCA procescertificaat SC-530 en op de hoogte is van alle wet- en regelgeving. MTR voldoet aan deze eisen en voert de sanering op een veilige, efficiënte en kostenbewuste wijze uit.
We starten met een grondige inventarisatie waarin we de risico’s inschatten. De asbestsanering wordt ingedeeld naar Risicoklasse (1, 2 of 2a) vervolgens bepaalt MTR met welke technieken de sanering het beste kan worden uitgevoerd. Asbest verwijderen in de buitenlucht vergt andere technieken dan bijvoorbeeld een asbestsanering binnen.

Een asbestsanering in de buitenlucht.

Bij het verwijderen van asbest in de buitenlucht, en bij kleine saneringen van harde materialen, wordt stof uitstoot (emissie) zoveel mogelijk voorkomen, denk hierbij aan de verwijdering van dakbedekkingen of asbest houdende golfplaten. Door gebruik te maken van een speciale hoogwerker kunnen wij veilig en efficiënt werken op daken.

Een asbestsanering binnen ruimtes.

Bij het verwijderen van asbest binnen ruimtes wordt er altijd een containment gebouwd. Dit is een speciaal gebouwde afgesloten ruimte waar de lucht 8 keer per uur wordt ververst en waar een minimale onderdruk heerst van -20 pascal. Hierdoor wordt voorkomen dat eventuele vrijgekomen vezels ongecontroleerd buiten het containment kunnen komen.

Na het verwijderen van de asbest nemen we monsters voor een analyse die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. MTR overhandigt na afronding van de sanering altijd een asbestvrij verklaring.

MTR