Grondige bodemsanering

MTR staat garant voor een grondige bodemsanering. We bieden een totaalconcept van bodemonderzoek tot bodemsanering.

Grondige bodemsanering

Wanneer er verontreinigingen in de bodem worden aangetroffen moet de bodem gesaneerd worden. Omdat je op dat moment te maken krijgt met stoffen of materialen die een risico vormen voor het milieu en de gezondheid, is ook het proces van bodemsanering aan strenge wetgeving gebonden. Milieutechniek Rotterdam voldoet niet alleen aan deze eisen maar heeft ook jarenlange ervaring om het proces optimaal te kunnen begeleiden en uitvoeren.

Milieutechniek Rotterdam is in het bezit van de juiste certificaten (SIKB BRL 7000) zodat we zowel water- als landbodemsaneringen kunnen uitvoeren. Ook beschikken we over een modern machinepark dat een grondige bodemsanering mogelijk maakt. Voor de start van de sanering stellen we op basis van een bodemonderzoek een uitvoeringsplan op zodat een optimaal resultaat wordt behaald.

Inmiddels hebben we een sterk netwerk opgebouwd zodat we altijd snel, efficiënt en tegen gunstige tarieven een sanering kunnen uitvoeren. Onze vaste medewerkers zijn flexibel inzetbaar, VCA gecertificeerd en zeer deskundig op het gebied van saneren, we kunnen met out-of the box denken altijd een passende oplossing bieden.

MTR