Efficiënte sloopwerken

Milieutechniek Rotterdam voert renovatie- en totaalsloopwerken vakkundig, efficiënt en milieubewust uit.

Efficiënte sloop

Wanneer gesproken wordt over ‘slopen’ heeft een ieder daar een beeld van. Meestal is dat beeld niet erg genuanceerd; ‘het niet zachtzinnig afbreken of neerhalen van gebouwen’ zal voor velen de associatie zijn. Weinig mensen realiseren zich echter dat bij de sloop van gebouwen veel komt kijken. Het is gebonden aan strenge wet- en regelgeving om de veiligheid van de slopers en de omgeving te garanderen. Daarbij dient er ook rekening te worden gehouden met de effecten die sloopwerk voor het milieu kan hebben. Sloopwerk is dan ook een professie voor deskundigen. MTR is in de loop der jaren uitgegroeid tot een modern gespecialiseerd bedrijf dat met goed geschoolde medewerkers en professioneel materieel ieder sloopproject kan uitvoeren.

Diverse soorten sloopwerken

De redenen van onze opdrachtgevers om gebouwen of objecten (deels) te slopen kunnen zeer divers zijn. Renovatie van een gebouw is een veelvoorkomende reden om ons in te schakelen. In dat geval hebben we het over ‘renovatiesloop’, hierbij voeren we sloopwerkzaamheden uit in een gebouw. Het kan ook zijn dat het gebouw zijn economische of planologische functie heeft verloren en volledig plaats moet maken, dan spreken we over totaalsloop. MTR kan beide soorten sloopwerken uitvoeren.

Onze visie op sloop

Als Milieutechniek Rotterdam streven we naar een gezonde samenleving. Dit komt onder meer tot uiting in onze werkwijze. We hebben ook tijdens onze werkzaamheden oog voor mens en milieu en zullen de overlast tot een minimum beperken. Daarnaast zoeken we een nuttige toepassing voor sloopafval door deze te recyclen of hergebruiken waar mogelijk.

MTR