Sloopwerkzaamheden

Slopen van asfaltverharding

Rotterdam, Zuid Holland

MTR heeft voorafgaand aan een bodemsanering, teerhoudend asfalt opgebroken en afgevoerd naar een erkend verwerker. Daarnaast zijn de fundatielagen van het terrein verwijderd.  

MTR